Články, Dotykové vypínače

Radenie vypínačov

Banner- Radenie dotykovych vypinacov Livolo

Výhoda moderných dotykových vypínačov, špeciálne vypínačov značky LIVOLO je ich jednoduchá montáž aj do pôvodných inštalačných krabíc a s použitím káblov ktoré boli použité pre klasické, mechanické vypínače. Dotykové vypínače (okrem bezpotenciálových spínačov) navyše nepotrebujú privedenie neutrálneho vodiča. Pre plnohodnotné zapojenie dotykových vypínačov ktoré ovládajú svetelný okruh iba z jedného miesta je potrebné zapojiť iba napájanie a svetelný okruh. V prípade že potrebujete zapojiť dotykové vypínače s ovládaním z 2 prípadne viacerých miest, je potrebné pripojiť medzi ne ešte komunikačný kábel. Viac o správnom zapojení dotykových vypínačov sa dozviete v následujúcom článku.

Jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere nového dotykového vypínača je jeho funkcia, resp, radenie. Štandardne sa vypínače osvetlenia delia podľa toho, koľko svetelných okruhov vedia ovládať a z koľkých miest je možné ovládať svetelný okruh.

Pri dotykových vypínačoch v našej ponuke je možné dodatočné rozdelenie podľa toho, či sa dá vypínač ovládať iba dotykom, diaľkovým ovládaním, mobilom, prípadne hlasovo cez komunikačné prístroje, napr. Amazon Echo, Google Home, …

ROZDELENIE

  • Radenie č.1 – Ovláda 1 svetelný okruh z 1 miesta
  • Radenie č.5 – Ovláda 2 svetelné okruhy z 1 miesta
  • Radenie č.5B – Ovláda 2 svetelné okruhy z 2 miest
  • Radenie č.6 – Ovláda 1 svetelný okruh z 2 a viac miest
  • Radenie č.7 – Pri mechanických vypínačoch sa vypínač č.7 používa ako krížový vypínač ku schodiskovým vypínačom č.6, kde sa používa v zapojení 6 + 7 + 6. Pri dotykových vypínačoch je vypínač č.7 rovnaký ako vypínač č.6. Rozdiel je iba v názve, ale ich použitie je úplne totožné. Môžete zapojiť schodiskové vypínače 6 + 6 + 6 + 6, prípadne 7 + 7 + 7 + 7, oba spôsoby budú fungovať správne a budú plne funkčné.
Schéme zapojenia LIVOLO VL-C701S

OVLÁDANIE Z 1 MIESTA

RADENIE č.1 Ovláda 1 svetelný okruh z jedného miesta. Používa sa najmä na menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným centrálnym osvetlením. Štandardne sa tieto vypínače používajú v menších izbách.

Použitie: menšie detské izby, WC, kúpelne, komory

RADENIE č.5 Ovláda 2 svetelné okruhy z jedného miesta. Do vypínača sa zapájajú 3 káble. 2x svetelné okruhy 1x napájanie. Nazýva sa aj sériový alebo lustrový vypínač. Dá sa povedať, že sú to dva vypínače č.1 v jednom vypínači.

Použitie: obývačka, kuchyňa

OVLÁDANIE Z 2 MIEST

RADENIE č.6 Ovláda 1 svetelný okruh z dvoch miest. Nazýva sa taktiež chodbový alebo schodiskový vypínač. Elektrikári ho môžu nazývať aj ako striedavý, alebo aj prepínač. Schodiskový systém umožňuje rozsvietiť jedno svetlo prvým vypínačom a zhasnúť to isté svetlo druhým vypínačom. Tento vypínač je jednopáčkový a dá sa zapojiť aj ako vypínač č.1.

Použitie: chodby, schodiská, haly

RADENIE č.5B Ovláda 2 svetelné okruhy z dvoch miest. Používa sa všade tam, kde je potrebné ovládať 2 schodiskové systémy z jedného miesta.

Použitie: chodby, schodiská, haly

RADENIE č.7 Pri zapojení troch (alebo viac) vypínačov sa pri mechanických vypínačoch zvykol používať tzv. krížový vypínač č.7. Pri dotykových vypínačoch je vypínač č.6 a č.7 totožný produkt. Pre zapojenie viacerých vypínačoch do schodiskového zapojenia je možné použiť iba vypínače č.6, prípadne č.7 alebo ich kombinácia. Sú to úplne identické produkty.

Použitie: chodby, schodiská, haly

OVLÁDANIE Z 3 A VIAC MIEST

Dotykové vypínače č.6 resp. č.5B (6+6) je možné ovládať z viacerých miest. Konkrétne je možné do jedného okruhu zapojiť až 8 senzorov. Tzn. 8x vypínače č.6, prípadne 4x vypínače 5B alebo ich kombinácia. Pri zapojení troch a viac vypínačov sa odporúča zapojenie LED kompenzátora.

ZAPOJENIE KOMUNIKAČNÉHO KÁBLA

Dotykové vypínače ktoré ovládajú svetelný okruh z viac ako jedného miesta majú trochu odlišné zapojenie káblov ako klasické, mechanické vypínače. Pre správne fungovanie krížových, resp. schodiskových vypínačov, je potrebné prepojiť ich komunikačným káblom. Svetelný okruh nie je privedený ku každému vypínaču osobitne, ale je spojený iba s hlavným vypínačom (označenie MASTER). Ostatné vypínače (označenie SLAVE) v okruhu slúžia iba na ovládanie MASTER ovládača. Presnú schému zapojenia jednotlivých typov vypínačov nájdete v tomto článku.

  • MASTER – privedené káble: svetelný okruh, napájanie, komunikačný kábel
  • SLAVE – privedené káble: napájanie, komunikačný kábel