SCHÉMY ZAPOJENIA & NÁVODY

Dôležité informácie k zapojeniu Revolo Touch produktov

 • Všetky produkty sú vhodné pre klasické inštalačné krabičky s hĺbkou aspoň 43mm. Napríklad KP 68
 • Produkty sú vhodné pre klasickú kabeláž a je ich možné vymeniť za pôvodné mechanické vypínače
 • Nie je potrebné ťahať ďalšie káble ani pre WiFi vypínače
 • Dotykové schodiskové vypínače je po zapojení potrebné spárovať. Viac info nižšie.
 • Ak potrebujete dať dotykové vypínače, zásuvky alebo iné produkty Revolo Touch do spojených dvoj a viac inštalačných krabičiek, je potrebné zakúpiť iba moduly produktov a k ním viacrámik podľa potreby.

JEDNOTLAČIDLOVÝ DOTYKOVÝ VYPÍNAČ

Schéma zapojenia dotykovych vypinacov Revolo Touch c.1

DVOJTLAČIDLOVÝ DOTYKOVÝ VYPÍNAČ

Schéma zapojenia dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5

TROJTLAČIDLOVÝ DOTYKOVÝ VYPÍNAČ

Schéma zapojenia dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5_3

ZAPOJENIE SCHODISKOVÝCH VYPÍNAČOV Č.6

Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.6

Spárovanie schodiskových vypínačov: pri schodiskovom zapojení je potrené určiť jeden vypínač ako hlavný – ten bude mať okrem pripojenej fázy a komunikačného kábla aj privedený svetelný okruh. Po nasadení sklíčka a zapnutí prúdu nebude možné ovládať druhý (podriadený) vypínač. Pre umožnenie ovládania z oboch (alebo viacerých miest) je potrebné ich spárovanie.

Postup spárovania schodiskových vypínačov: po zapnutí prúdu počkajte aspoň 60 sekúnd a následne sa dotknite hlavného vypínača po dobu 5 sekúnd až začne LED dióda rýchlo blikať. Následne prejdite k druhému (podriadenému) vypínaču a krátko sa ho dotknite. Takto prebehne spárovanie a osvetlenie už budete môcť ovládať z viacerých miest.

Zrušenie spárovania vypínačov: Ak potrebujete spárovanie zrušiť, podržte dotyk na hlavnom vypínači po dobu 5 sekúnd, kým začne blikať LED kontrolka. Potom dotyk uvoľnite a znovu stlačte rovnaký vypínač na 5 sekúnd, kým sa LED kontrolka trvalo nerozsvieti. Spárovanie je teraz zrušené.

ZAPOJENIE SCHODISKOVÝCH VYPÍNAČOV Č.5B

Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5B

Spárovanie schodiskových vypínačov: pri schodiskovom zapojení je potrené určiť jeden vypínač ako hlavný – ten bude mať okrem pripojenej fázy a komunikačného kábla aj privedený svetelný okruh. Po nasadení sklíčka a zapnutí prúdu nebude možné ovládať druhý (podriadený) vypínač. Pre umožnenie ovládania z oboch (alebo viacerých miest) je potrebné ich spárovanie.

Postup spárovania schodiskových vypínačov: po zapnutí prúdu počkajte aspoň 60 sekúnd a následne sa dotknite hlavného vypínača po dobu 5 sekúnd až začne LED dióda rýchlo blikať. Následne prejdite k druhému (podriadenému) vypínaču a krátko sa ho dotknite. Takto prebehne spárovanie a osvetlenie už budete môcť ovládať z viacerých miest.

Zrušenie spárovania vypínačov: Ak potrebujete spárovanie zrušiť, podržte dotyk na hlavnom vypínači po dobu 5 sekúnd, kým začne blikať LED kontrolka. Potom dotyk uvoľnite a znovu stlačte rovnaký vypínač na 5 sekúnd, kým sa LED kontrolka trvalo nerozsvieti. Spárovanie je teraz zrušené.

ZAPOJENIE SCHODISKOVÝCH VYPÍNAČOV Č.5B TROJTLAČIDLOVÝCH

Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5B_3

Spárovanie schodiskových vypínačov: pri schodiskovom zapojení je potrené určiť jeden vypínač ako hlavný – ten bude mať okrem pripojenej fázy a komunikačného kábla aj privedený svetelný okruh. Po nasadení sklíčka a zapnutí prúdu nebude možné ovládať druhý (podriadený) vypínač. Pre umožnenie ovládania z oboch (alebo viacerých miest) je potrebné ich spárovanie.

Postup spárovania schodiskových vypínačov: po zapnutí prúdu počkajte aspoň 60 sekúnd a následne sa dotknite hlavného vypínača po dobu 5 sekúnd až začne LED dióda rýchlo blikať. Následne prejdite k druhému (podriadenému) vypínaču a krátko sa ho dotknite. Takto prebehne spárovanie a osvetlenie už budete môcť ovládať z viacerých miest.

Zrušenie spárovania vypínačov: Ak potrebujete spárovanie zrušiť, podržte dotyk na hlavnom vypínači po dobu 5 sekúnd, kým začne blikať LED kontrolka. Potom dotyk uvoľnite a znovu stlačte rovnaký vypínač na 5 sekúnd, kým sa LED kontrolka trvalo nerozsvieti. Spárovanie je teraz zrušené.

KOMBINÁCIA ZAPOJENIA VYPÍNAČOV 5B + 6 + 5B

Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5B+6+5B

Dotykové schodiskové vypínače môžete kombinovať napríklad ako 5B + 6 + 5B, alebo v iných kombináciách. Je však dôležité dodržať jednu podmienku: musíte prepojiť svorky rovnakej hodnoty, teda L1 s L1, L2 s L2, alebo L3 s L3. Ak chcete spojiť dva dvojpáčkové schodiskové vypínače 5B s jednopáčkovým schodiskovým vypínačom č.6 tak, aby všetky tri ovládali jedno spoločné svetlo a vypínače 5B navyše aj samostatné svetlá, pripojte spoločné svetlo na svorku L1 na všetkých troch vypínačoch (5B + 6 + 5B) a samostatné svetlá na svorky L2 na vypínačoch 5B.

Tento spôsob sa často používa napríklad v spálni, kde vypínač č.6 ovláda centrálne svetlo a vypínače 5B pri nočných stolíkoch okrem centrálneho osvetlenia ovládajú aj nočné lampy.

Pozn.: Spoločný svetelný okruh L1 môže byť zapojený aj vo vypínači č.6. Je ale potrebné, aby boli svorky L1 v oboch vypínačoch č.5B prázdne.

ŽALÚZIOVÝ OVLÁDAČ

Schéma zapojenia žalúziových ovládačov Revolo Touch

DIGITÁLNY TERMOSTAT

Schéma zapojenia digitálnych termostatov Revolo Touch

SCHODISKOVÉ OSVETLENIE S PIR

Schéma zapojenia schodiskového osvetlenia s PIR sezorom - Revolo Touch

Dôležité informácie k zapojeniu Livolo produktov

Pomocou dotykového vypínača môžete ovládať nielen rôzne svietidlá, ale pomocou nich ovládať  aj závesy, zvončeky pri dverách, ventilátory alebo ostatné inteligentné zariadenia. Nižšie nájdete zoznam prepínačov a ich schémy zapojenia.

Dôležité pokyny pre inštaláciu dotykových vypínačov Livolo

Inštalácia všetkých dotykových vypínačov sa vykonáva bez napájania a skleneného panelu. Po úspešnom pripojení všetkých potrebných káblov do dotykového vypínača a jeho vložení do montážnej krabičky, nasaďte naň sklenený panel (mali by ste počuť zacvaknutie) a až následne zapnite prúd.

Návod na inštaláciu LIVOLO VL-C701

Jednotlačidlový dotykový vypínač

 • dotykové vypínače s označením: VL-C701 / VL-C701R / VL-C701Z
 • slúži na ovládanie jedného osvetlenia z jedného miesta
 • má jedno dotykové tlačidlo, ktoré funguje v režime zapnutia/vypnutia
 • na zadnej strane vypínača sú 2 svorky - na pripojenie fázy a na pripojenie svetla
Schéma zapojenia dotykového vypínača LIVOLO VL-C701

Nastavenie diaľkového ovládača

Vypínače, ktoré podporujú diaľkové ovládanie máju v názve písmeno "R". Pre nastavenie diaľkového ovládača je potrebné naprogramovať činnosť spínača pomocou diaľkového ovládača.

 1. stlačte senzor na spínači a podržte ho asi 5 sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie
 2. stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači (napríklad tlačidlo A)
 3. po dokončení synchronizácie budete informovaní zvukovým signálom. Stlačením tlačidla A zapnete svetlo, ďalším stlačením tlačidla A svetlo vypnete.
 4. možné programovanie tlačidiel na ovládači VL-RMT-02 : A,B a C - ON/OFF, D - všetko vypnúť
 5. pri stmievači je po synchronizácií diaľkového ovládania funkcia tlačidla nasledovná: A - ZAPNUTÉ, B - zvýšenie jasu, C - zníženie jasu, D - VYPNUTIE

Ak chcete zrušiť synchronizáciu, stlačte a podržte senzor po dobu 10 sekúnd, kým nebudete počuť dvojité pípnutie.  Videonávod na synchronizáciu dotykových vypínačov Livolo s funkciou diaľkového ovládania s diaľkovým ovládačom

Jedným tlačidlom na diaľkovom ovládaní je možné zapnúť viacero vypínačov naraz. Videonávod pre programovanie svetelných scén pomocou vypínačov Livolo s diaľkovým ovládaním Vám pomôže.

Dvojtlačidlový dotykový vypínač

 • dotykové vypínače s označením: VL-C702 / VL-C702SR / VL-C702SZ
 • vypínač slúži na riadenie dvoch svetelných okruhov z jedného miesta
 • obsahuje 2 dotykové tlačidlá, každé z nich pracuje v režime zapnutia/vypnutia
 • na zadnej strane vypínača sú tri terminály na pripojenie fázy a dvoch svetelných okruhov
Schéma zapojenia dotykového vypínača LIVOLO VL-C702

Schodiskový dotykový vypínač s jedným svietidlom

 • dotykové vypínače s označením: VL-C701S / VL-C701SR / VL-C701SZ
 • používa sa na ovládanie jedného osvetlenia z dvoch alebo viacerých miest
 • má jedno dotykové tlačidlo na každom vypínači, pričom každé z nich pracuje v režime zapnutia/vypnutia
 • obvod používa zapojenie jedného hlavného a vedľajších vypínačov
 • na pripojenie hlavného spínača sa používajú 3 svorky: 1) fázový vstup 2) vstup svetelného obvodu 3) informačný COM kábel
 • na pripojenie vedľajšieho spínača sa používajú 2 svorky: 1) fázový vstup 2) informačný COM kábel
 • k jednému obvodu je možné zapojiť až 8 dotykových vypínačov
Schéma zapojenia schodiskového dotykového vypínača LIVOLO VL-C701S
Schéma zapojenia jednopólového schodiskového dotykového vypínača LIVOLO

Pozor! Vedľajšie schodiskové vypínače budú pracovať až po synchronizácií s hlavným vypínačom. Bez synchronizácie svetlo zapne iba  hlavný vypínač.

Krok 1: Dotknite sa snímača hlavného vypínača a držte prst, kým nezaznie pípnutie (4-5 sekúnd). Po pípnutí odstráňte prst z oblasti snímača.

Krok 2: Dotknite sa snímača vedľajšieho schodiskového vypínača, aby sa synchronizoval (pol sekundy). Ak podsvietenie bliká, znamená to, že synchronizácia je dokončená.

Videonávod na spárovanie schodiskových dotykových vypínačov nájdete tu.

Resetovanie synchronizácie

Dotknite sa snímača hlavného vypínača a podržte prst, kým nezaznie druhé pípnutie (asi po 10 sekundách). Synchronizácia je resetovaná a všetky vedľajšie schodiskové vypínače už nebudú spárované s hlavným vypínačom.

Schodiskový dotykový vypínač s dvomi svietidlami

 • dotykové vypínače s označením: VL-C702S / VL-C702SR / VL-C702SZ
 • vypínače sa používajú na riadenie dvoch okruhov osvetlenia z dvoch alebo viacerých miest.
 • obsahuje dve dotykové snímače na každom vypínači, každé z nich pracuje v režime zapnutia/vypnutia
 • obvod používa zapojenie jedného hlavného a vedľajších vypínačov
 • na pripojenie hlavného spínača sa používajú 4 svorky: 1) fázový vstup 2) prvý svetelný obvod 3) druhý svetelný obvod 4) informačný COM kábel
 • na pripojenie vedľajšieho spínača sa používajú 2 svorky: 1) fázový vstup 2) informačný COM kábel
 • k jednému obvodu je možné zapojiť až 4 dotykové vypínače. V obvode nemôže byť viac ako 8 senzorov.
Schéma zapojenia dvojpólového schodiskového dotykového vypínača LIVOLO
Schéma zapojenia dvojpólového schodiskového dotykového vypínača LIVOLO

Zapojenie dvojitých schodiskových dotykových vypínačov na kabeláž určenú pre mechanické vypínače

Pri mechanických vypínačoch je fáza privedená iba do jedného vypínača a druhý vypínač obsahuje pripojené svietidlo. Tieto dva mechanické vypínače sú navzájom prepojené dvomi komunikačnými káblami.

Dotykové schodiskové vypínače naopak potrebujú fázu všetky, ale komunikačný kábel je potrebný iba jeden. Tým, že na prepojenie dotykových vypínačov použijeme iba jeden komunikačný kábel, druhý, ktorý nám ostane použijeme na prekáblovanie, a vytvoríme z neho fázu, ktorú pomocou tohto káblu privedieme do vypínača, ktorý má v inštalačnej krabici privedené káble od svetla (ale doposiaľ nemal privedenú fázu) Tým pádom sa z tohto vypínača stane tzv. hlavný vypínač, keďže bude obsahovať aj fázu, svetelný obvod a komunikačný kábel.

Rozdiel v zapojení mechanických a dotykových schodiskových vypínačov
Rozdiel v zapojení mechanických a dotykových schodiskových vypínačov

Zapojenie osvetlenia v spálni schodiskovými vypínačmi Livolo

Úloha

 • Zapnutie centrálneho osvetlenia z troch miest, pri vstupe, naľavo a napravo od postele
 • Ovládanie samostatného nástenného osvetlenia vľavo od postele a napravo od postele

Po pripojení schodiskových vypínačov musia byť synchronizované, aby fungovali spoločne. Video príklad synchronizácie nájdete na tomto odkaze

Výsledok

 • Hlavné svetlo č.1 sa ovláda sa ovláda vypínačom č.1, č.2 a č.3
 • Lampa č.2 sa ovláda vypínačom č.2
 • Lampa č.3 sa ovláda vypínačom č.3
Príklad zapojenia schodiskových vypínačov
Príklad zapojenia schodiskových vypínačov

Zapojenie dvojdotykového a dvoch jednodotykových schodiskových vypínačov

Dotykové schodiskové vypínače Livolo je možné použiť aj pri rôznych variáciách s vypínačmi č.6 a č.5B (6+6). Môžete si nastaviť jeden centrálny dvojpólový vypínač, ktorý ovláda 2 svetelné okruhy a k nemu pripojiť ostatné schodiskové vypínače, ktoré budú ovládať už iba jeden svetelný okruh.

Dotykový stmievač

 • dotykové stmievače s označením: VL-C701D / VL-C701DR
 • vypínač slúži na riadenie jedného záťažového vedenia (svetelného okruhu) z jedného miesta
 • má jedno dotykové tlačidlo, ktoré pracuje v režime nastavovania jasu žiarovky
 • na zadnej strane vypínača sú 2 svorky na pripojenie fázy a jedného svetelného okruhu
 • videonávod ako ovládať dotykový stmievač nájdete na tejto stránke
 • stmievač je vhodný iba pre stmievateľné žiarovky. Nie je vhodný pre žiarivky.
Schéma zapojenia dotykového vypínača LIVOLO VL-C701

LED kompenzátor

V niektorých prípadoch je pre správnu funkciu dotykového vypínača s LED žiarovkami potrebné nainštalovať LED kompenzátor, ktorý zabráni blikaniu žiaroviek vo vypnutom stave.

 1. možnosť zapojenia je paralelne k záťaži
 2. možnosť je zapojenie LED kompenzátora v inštalačnej krabičke, v prípade ak sa v nej nachádza nulový vodič
Schéma zapojenia LED kompenzátora

Zapojenie LED kompenzátora pri použití LED pásu.

LED adaptér sa odporúča aj pri použití s LED pásom a transformátorom. Kompenzátor je paralelne pripojený k sieti 220V spolu s transformátorom.

Zapojenie LED kompenzátora pri použití LED pásu

Zapojenie LED kompenzátora s ventilátorom

Pri použití LED kompenzátora bude dotykový vypínač pracovať správne aj so spotrebičmi, ktoré potrebujú vyšší výkon ako nominálny 5A. Týmto spôsob je možné ovládať digestory, ventilátory, výkonné transformátory pre LED pásy a omnoho viac.

zapojenie LED kompenzátora s ventilátorom

Žalúziový ovládač

 • ovládač slúži na ovládanie jedného motorizovaného pohonu záclon, roliet, brán.
 • má dve dotykové tlačidlá, ktoré fungujú v režime otvorenia/zatvorenia
 • na zacnej strane ovládača je 5 svoriek na pripojenie Fázy, Nulového vodiča, a dvoch svoriek pre motorický pohon
 • videonávod na ovládanie dotykového žalúziového ovládača
Schema zapojenia WiFi zaluzioveho ovladaca Livolo

Digitálny termostat

Schéma zapojenia digitálneho termostatu Livolo. Termostat má priestorovú teplotnú sondu zabudovanú v mechanizme. Neobsahuje externú podlahovú sondu.

schéma zapojenia digitálneho termostatu Livolo

Ventilátor

Pre úspešné pripojenie ventilátora s časovačom na dotykový vypínač je potrebné mať do vypínača privedený nulový vodič.

schéma zapojenia ventilátora na dotykový vypínač

Príklad zapojenia ventilátora a svetelného obvodu na jeden dvojpolóvy vypínač č.5. Prvý snímač zapína svetlo, druhý je pripojený na ventilátor s časovačom.

schéma zapojenia ventilátora a svetla na dotykový vypínač

Mechanický vypínač

Mechanické vypínače značky Livolo sa zapájajú rovnako ako ostatné mechanické vypínače. Platí to aj v prípade schodiskového, resp. krížového zapojenia. Mechanické schodiskové vypínače nie je možné kombinovať s dotykovými schodiskovými vypínačmi.

schéma zapojenia mechanických schodiskových vypínačov

Krížový mechanický vypínač

Schéma zapojenia krížového vypínača č.7 Livolo

Bezpotenciálne tlačidlá

Schéma zapojenia bezpotenciálového tlačidla LIVOLO VL-C701CH
Schéma zapojenia bezpotencialoveho tlačidla LIVOLO VL-C702CH

Elektrická zásuvka

schema zapojenia zasuvky a dotykoveho vypinaca