REALIZÁCIA PROJEKTOV

V prípade objednávok nad 500€ je potrebná platba vopred, na základe vystavenej zálohovej faktúry.

› objednávky nad 300€ = 1% automatická zľava

› objednávky nad 500€ = 2% automatická zľava

› objednávky nad 700€ = 3% automatická zľava

› objednávky nad 900€ = 4% automatická zľava

› objednávky nad 1 000€ = 5% automatická zľava