Články, Dotykové vypínače

Čo je dotykový vypínač

Ako funguje dotykový vypínač LIVOLO

AKO FUNGUJE DOTYKOVÝ VYPÍNAČ

Dotykové vypínače sú moderné a elegantné náhrady klasických mechanických vypínačov. Ich výhoda spočíva najmä v jednoduchosti, kde nie sú žiadne mechanické súčiastky ktoré by sa mohli poškodiť vplyvom používania a ich pohodlná a rýchla výmena za klasické vypínače. Stávajúce káble aj inštalačné krabice väčšinou úplne postačujú na montáž nových dotykových vypínačov. Dotykový vypínač sa skladá z riadiacej jednotky (modulu), inštalačného rámika, pomocou ktorého sa vypínač pripevní k inštalačnej krabičke a vrchného skleneného rámu. V našej ponuke máme na predaj buď kompletné dotykové vypínače, prípadne moduly bez vrchného skleneného rámu. Výhoda modulov je najmä pri potrebe kombinácie viacerých vypínačov, prípadne vypínačov a elektrických zásuviek. Ich využitie Vám vysvetlíme v ďalšom článku.

DOTYKOVÉ TECHNOLÓGIE

Dotykové ovládanie môžeme podľa technológií rozdeliť na:

  • odporové dotykové plochy
  • kapacitné dotykové snímače
  • indukčné dotykové snímače
  • magnetické dotykové snímače
  • tlakové dotykové snímače
  • ďalšie nové technológie na snímanie dotyku.

Dotykové vypínače LIVOLO disponujú kapacitnými dotykovými snímačmi.

Ako funguje dotykový vypínač Livolo

KAPACITNÝ DOTYKOVÝ VYPÍNAČ

Priblížením prsta kapacitný snímač vo vypínači zaznamená priblíženie prsta a tento signál je odoslaný do elektroniky vypínača. Elektronika vypínača podľa svojho programu rozhodne ako sa má tento signál spracovať. Elektronika dokáže zaznamenať krátky impulz tzv. klik, ako aj dlhý impulz tzv. pridržanie. Kliknutím na vypínač sa do elektroniky odošle impulz a napr. v prípade vypínača radenie č.1 (VL-C701) sa tento impulz/klik vyhodnotí na zapnutie osvetlenia. V prípade, že sa jedná o stmievač (VL-C701D) je možné na vypínači prst podržať a dosiahnuť tak stmievanie osvetlenia.

Ako funguje dotykový vypínač Livolo

Kapacitný snímač v dotykovom vypínači LIVOLO sníma priblíženie prsta ruky na cca. 2-4 mm bez namontovaného ochranného krytu. Vypínač sa bez nasadeného krytu dá nazvať aj ako „bezdotykový vypínač“ nakoľko k aktivácii dôjde aj bez priameho kontaktu s dotykovou plochou. V prípade, že sa na vypínač nasadí sklenený rám, vypínač sa mení na dotykový vypínač, pretože aktivácia vypínača vyžaduje dotyk na sklenenej ploche.

V prípade, ak sa namontuje vypínač a vyskúša jeho funkčnosť ešte pred tým, ako sa nasadí sklenený rám, je potrebné vypnúť napájanie vypínačov, počkať aspoň 30s aby sa resetovala riadiaca jednotka vypínača, nasadiť sklenený rám a znova zapnúť prúd. Je to z toho dôvodu, že ak sa vyskúša dotykový vypínač ešte pred nasadením skleneného rámu, riadiaca jednotka sa nakalibruje na kratšiu vzdialenosť medzi palcom a dotykovou plochou. Po nasadení sklíčka sa tato vzdialenosť zväčší o hrúbku skleneného rámu a senzor v dotykovej ploche už nebude správne reagovať na dotyk. Preto je potrebné zresetovať riadiacu jednotku vypínača a nakalibrovať ju nanovo, aby sa vzdialenosť nastavila o hrúbku skla.

NAPÁJANIE

Dotykový vypínač pre svoju správnu funkčnosť nevyžaduje privedenie nulovacieho vodiča* (štandardne modrý vodič) do samotného vypínača. Vypínač si pre svoju funkčnosť dokáže brať potrebnú energiu cez pripojené svietidlo. Z uvedeného dôvodu je nutné bezpodmienečne brať na ohľad informáciu, že na elektrickom obvode s dotykovým vypínačom sa smie pracovať výhradne s odpojeným prívodom elektrickej energie. Dotykový vypínač LIVOLO má aj vo vypnutom stave na výstupných svorkách L1, L2 privedenú 230V fázu *a môže spôsobiť zranenie.

*neplatí pre verzie s bezpotenciálovým spínaným výstupom

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA DOTYKOVÉ VYPÍNAČE

Pre správnu funkčnosť dotykových vypínačov je určený minimálny výkon pripojenej záťaže 15W. V prípade použitia ventilátora je minimálna záťaž pre správne fungovanie aspoň 25W. Pod touto hodnotou sa môže stať, že vypínače nebudú fungovať spoľahlivo, resp. vykazujú rôzne poruchy.

V prípade ak máte v okruhu menšiu zátaž ako spomínaných 15W, resp 25W, môžete použiť LED kompenzátor, ktorý sa zapojí paralelne ku svietidlu v obvode. Minimálny výkon svietidla v obvode teda nie je nijako obmedzený a spínanie dotykovými vypínačmi je možné už od 1W záťaže.

LED kompenzátor nájdete na tomto odkaze