Články

Zapojenie schodiskových vypínačov

SCHODISKOVÉ VYPÍNAČE REVOLO TOUCH

Dotykové schodiskové vypínače Revolo Touch sú vo verzií č.6, 5B (6+6) a 5B (6+6+6). Všetky schodiskové vypínače je možné navzájom kombinovať, napr. 5B + 6, 6 + 5B + 5B, atď. Dotykové schodiskové vypínače nepotrebujú mať zapojený krížový typ č.7. 

V ponuke sú schodiskové dotykové vypínače, schodiskové WiFi vypínače, rovnako aj schodiskové dotykové stmievače.

Spárovanie schodiskových vypínačov: pri schodiskovom zapojení je potrebné určiť jeden vypínač ako hlavný – ten bude mať okrem pripojenej fázy a komunikačného kábla aj privedený svetelný okruh. Po nasadení sklíčka a zapnutí prúdu nebude možné ovládať druhý (podriadený) vypínač. Pre umožnenie ovládania z oboch (alebo viacerých miest) je potrebné ich spárovanie. To prebieha jednoducho. Po zapnutí prúdu počkajte aspoň 60 sekúnd a následne sa dotknite hlavného vypínača po dobu 5 sekúnd pokiaľ začne blikať. Následne prejdite k druhému (podriadenému) vypínaču a krátko sa ho dotknite. Takto prebehne spárovanie a osvetlenie už budete môcť ovládať z viacerých miest. Všetky podriadené vypínače sa párujú s hlavným vypínačom. Pre lepšie znázornenie si môžete pozrieť video nižšie.

Zrušenie spárovania: Stlačte a podržte hlavný vypínač aspoň 4 sekundy, pokiaľ nezačne LED dióda rýchlo blikať. Potom dotyk uvoľnite a znova sa dotknite hlavného vypínače aspoň 4 sekundy, pokiaľ nezačne LED dióda znova svietiť. Následne už bude schodiskové spárovanie zrušené.

LED adaptér: V prípade, ak je odber menší ako 3W, prípadne žiarovky nemajú ICD driver proti blikaniu, stačí do svetelného okruhu pripojiť LED kompenzátor, ktorý sa zapája vždy do L1.

Dôležité: Pri schodiskových vypínačov č.5B(6+6) a č.5B(6+6+6) je potrebné, aby ste L1 hlavného vypínača spárovali s L1 podriadeného vypínača, L2 s L2 a L3 s L3. Rovnako dôležité to je aj pri kombinácií napr. 6+5B: spoločný svetelný okruh musí byť zapojený vo svorke L1, samostatné svetlo v 5B vo svorke L2.

Zapojenie schodiskových vypínačov č.6

Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.6
Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.6

Zapojenie schodiskových vypínačov č.5B (6+6)

Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5B
Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5B

Kombinácia zapojenia schodiskových vypínačov 5B + 6 + 5B

Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5B+6+5B
Schéma zapojenia schodiskových dotykovych vypinacov Revolo Touch c.5B+6+5B

SCHODISKOVÉ VYPÍNAČE LIVOLO

Dotykové priechodové vypínače Livolo je možno inštalovať aj na existujúcu kabeláž. Nie je kvôli tomu potrebné otvárať spojovaciu skrinku.

Univerzálny vypínač Livolo, známy aj ako krížový alebo schodiskový spínač, sa používa na ovládanie svetiel z dvoch alebo viacerých miest. Funguje v režime zapnuté/vypnuté.

Zapájanie dotykových schodiskových vypínačov LIVOLO je jednoduchšie ako zapájanie klasických mechanických vypínačov. Hlavný vypínač je pripojený a podriadené vypínače iba posielajú príkaz na zapnutie/vypnutie hlavnému vypínaču.

Na pripojenie hlavného vypínača sa používajú tieto svorky: Fáza (L IN), Zapojenie svetiel (L1) a (L2), Komunikačný kábel (COM)

Podriadené vypínače majú zapojené iba svorky: Fáza (L IN) a Komunikačný kábel (COM). Podriadené vypínače neobsahujú zapojené svietidlá.

Modely s jedným snímačom VL-C701S, VL-C701SS, VL-C701SR, VL-C701SZ
Modely s dvoma snímačmi VL-C702S, VL-C702SR, VL-C702SZ

Livolo vypínače zapojenie:

Schéma zapojenia schodiskových vypínačov LIVOLO na ovládanie osvetlenia z dvoch miest

Schéma schodiskového zapojenia vypínačov VL-C701S, VL-C701SR, VL-C701SZ
Schéma schodiskového zapojenia vypínačov VL-C702S, VL-C702SR, VL-C702SZ

Schéma zapojenia schodiskových vypínačov Livolo pre ovládanie osvetlenia z troch miest

Schéma zapojenia schodiskových vypínačov Livolo pre ovládanie osvetlenia zo štyroch miest

Pozor! Schodiskové vypínače začnú pracovať až po ich spárovaní. Bez spárovania svetlo rozsvieti iba hlavný vypínač.

Spárovanie:
Krok 1: Dotknite sa snímača hlavného vypínača a podržte prst, až kým nezaznie pípnutie (asi 5 sekúnd). Odstráňte prst z oblasti snímača.
Krok 2: Dotknite sa na pol sekundy snímača podriadeného vypínača, ktorý chcete spárovať.

Resetovanie spárovania:
Dotknite sa snímača hlavného vypínača a držte prst, kým nezaznie druhé pípnutie (asi po 10 sekundách).
Programovanie sa resetuje.

Príklad realizácie osvetlenia v spálni pomocou schodiskových vypínačov LIVOLO

Pomocou schodiskového zapojenia vypínačov LIVOLO môžete ovládať jedno centrálne osvetlenie z troch miest: vľavo od postele, vpravo od postele a pri vstupe do miestnosti. Navyše môžete samostatne ovládať osobitne nástenné lampy po oboch stranách postele. Schodiskové osvetlenie č.6 a 5B (6+6) je možné medzi sebou ľubovoľne kombinovať podľa potreby.

Vypínač č.1 ovláda svietidlo č.1
Vypínač č.2 ovláda svietidlo č.1, druhý snímač sa používa na samostatné ovládanie svietidla č.2
Vypínač č.3 ovláda svietidlo č.1, druhý snímač sa používa na samostatné ovládanie svietidla č.3

Ak máte aj naďalej otázky ohľadom zapojenia schodiskových vypínačov, radi Vám pomôžeme. Môžete nás kontaktovať cez online chat alebo e-mailom na info@revolo.sk. Naše kontakty nájdete na tejto adrese: https://revolo.sk/kontaktne-udaje/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *