Ako na správnu likvidáciu žiaroviek

V smernici o OEEZ (odpade z elektrických a elektronických zariadení) z roku 2006 sa uvádza, že niektoré typy žiaroviek musia byť bezpečne zlikvidované.

Do separovaného zberu patria:

Lineárne žiarivky – Nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne žiarovky kruhové, tvaru U a indukčné.

Kompaktné žiarivky – Kompaktné žiarivky bez integrovaných predradníkov a kolíkovými päticami, kompaktné žiarivky s integrovaným elektrickým predradníkom.

Vysokotlakové a nízkotlakové výbojky – Výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové, xenónové.

LED svetelné zdroje – Svetelné zdroje obsahujúce LED diódy.

Do separovaného zberu nepatria (patria do zmesového komunálneho odpadu):

Klasické žiarovky, iluminačné, sviečkové, dekoračné, smerové, nízkovoltové žiarovky a halogénové žiarovky na sieťové napätie.