SÍDLO SPOLOČNOSTI

Revolo s.r.o.
Studenohorská 34
841 03 Bratislava IV
Slovenská republika

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pre rýchlejšiu komunikáciu prosím využite náš online chat, v pravom dolnom rohu. V prípade ak nebudeme online, napíšte nám e-mail a hneď ako to bude možné Vám odpovieme.

BANKOVÉ SPOJENIE

Č.účtu/kód: 2944075463 , IBAN: SK58 1100 0000 0029 4407 5463
IČO: 52 569 993 , DIČ: 2121092809 , IČ DPH: SK2121092809

OSTATNÉ ÚDAJE

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát OI pre Bratislavský kraj
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava, odd. : Sro, vl. č. : 140276/B-Zbl