SÍDLO SPOLOČNOSTI

Revolo s.r.o.
Studenohorská 34
841 03 Bratislava IV
Slovenská republika

KONTAKTNÉ ÚDAJE

+421 948 33 44 21

info@revolo.sk

BANKOVÉ SPOJENIE

Č.účtu/kód: 2944075463
IBAN: SK58 1100 0000 0029 4407 5463
IČO: 52 569 993 DIČ: 2121092809 IČ DPH: SK2121092809

OSTATNÉ ÚDAJE

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát OI pre Bratislavský kraj
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava, odd. : Sro, vl. č. : 140276/B-Zbl