Články, Dotykové vypínače

Radenie vypínačov

Radenie vypínačov LIVOLO

Výhoda moderných dotykových vypínačov, špeciálne vypínačov značky LIVOLO je ich jednoduchá montáž aj do pôvodných inštalačných krabíc a s použitím káblov ktoré boli použité pre klasické, mechanické vypínače. Dotykové vypínače (okrem bezpotenciálových spínačov) navyše nepotrebujú privedenie neutrálneho vodiča. Pre plnohodnotné zapojenie dotykových vypínačov ktoré ovládajú svetelný okruh iba z jedného miesta je potrebné zapojiť iba napájanie a svetelný okruh. V prípade že potrebujete zapojiť dotykové vypínače s ovládaním z 2 prípadne viacerých miest, je potrebné pripojiť medzi ne ešte komunikačný kábel. Viac o správnom zapojení dotykových vypínačov sa dozviete v následujúcom článku.

Jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere nového dotykového vypínača je jeho funkcia, resp, radenie. Štandardne sa vypínače osvetlenia delia podľa toho, koľko svetelných okruhov vedia ovládať a z koľkých miest je možné ovládať svetelný okruh.

Pri LIVOLO vypínačoch je možné dodatočné delenie podľa toho, či sa dá vypínač ovládať iba dotykom, diaľkovým ovládaním, mobilom, prípadne hlasovo cez komunikačné prístroje, napr. Amazon Echo, Google Home, …

ROZDELENIE

  • Radenie č.1 – Ovláda 1 svetelný okruh z 1 miesta
  • Radenie č.5 – Ovláda 2 svetelné okruhy z 1 miesta
  • Radenie č.5B – Ovláda 2 svetelné okruhy z 2 miest
  • Radenie č.6 – Ovláda 1 svetelný okruh z 2 a viac miest
  • Radenie č.7 – Používa sa ako doplnok ku vypínačom s radením č.6
Schéme zapojenia LIVOLO VL-C701S

OVLÁDANIE Z 1 MIESTA

RADENIE č.1 (VL-C701) Ovláda 1 svetelný okruh z jedného miesta. Používa sa najmä na menšie miestnosti s jedným vstupom a jedným centrálnym osvetlením. Štandardne sa tieto vypínače používajú v menších izbách.

Použitie: menšie detské izby, WC, kúpelne, komory

RADENIE č.5 (VL-C702) Ovláda 2 svetelné okruhy z jedného miesta. Do vypínača sa zapájajú 3 káble. 2x svetelné okruhy 1x napájanie. Nazýva sa aj sériový alebo lustrový vypínač. Dá sa povedať, že sú to dva vypínače č.1 v jednom vypínači.

Použitie: obývačka, kuchyňa

OVLÁDANIE Z 2 MIEST

RADENIE č.6 (VL-C701S) Ovláda 1 svetelný okruh z dvoch miest. Nazýva sa taktiež chodbový alebo schodiskový vypínač. Elektrikári ho môžu nazývať aj ako striedavý, alebo aj prepínač. Schodiskový systém umožňuje rozsvietiť jedno svetlo prvým vypínačom a zhasnúť to isté svetlo druhým vypínačom. Tento vypínač je jednopáčkový a dá sa zapojiť aj ako vypínač č.1.

Použitie: chodby, schodiská, haly

RADENIE č.5B (VL-C702S) Ovláda 2 svetelné okruhy z dvoch miest. Používa sa všade tam, kde je potrebné ovládať 2 schodiskové systémy z jedného miesta.

Použitie: chodby, schodiská, haly

RADENIE č.7 (VL-C701SS) Ovláda 1 svetelný okruh z 3 a viac miest. Jednopáčkový vypínač, ktorý sa používa iba v schodiskových systémoch, keď chceme jedno svetlo ovládať z viac ako dvoch miest ( 2x vypínač č.6 ). Vypínač č.7 je potrebné vždy zaradiť medzi vypínače č.6. Nazýva sa aj krížový, pre funkčnosť schodiskového vypínača sa musí dodržať táto rovnica: č.6 –  č.7 – č.6, alebo č.6 – č.7 – č.7 – č.7 – č.6, takže vypínač č.6 musí byť vždy na koncoch a medzi nimi musia byť len vypínače č.7.

Použitie: chodby, schodiská, haly

OVLÁDANIE Z 3 A VIAC MIEST

V praxi sa často stretávame s otázkami ohľadom možnosti dotykového ovládania osvetlenia pomocou vypínačov LIVOLO z viac ako troch miest.

Dotykové vypínače LIVOLO určené pre ovládanie osvetlenia z viac miest sa označujú ako vypínače typu 701S, v praxi označované ako radenie č.6, alebo schodiskový vypínač. Výrobcom odporúčané zapojenie vypínačov je vo forme 6+6+6 tzn. ovládanie jedného svietidla z troch miest. V praxi ale máme overené, že zapojenie 6+6+6+6, čiže ovládanie osvetlenia zo štyroch miest funguje správne a bez problémov.

ZAPOJENIE KOMUNIKAČNÉHO KÁBLA

Dotykové vypínače ktoré ovládajú svetelný okruh z viac ako jedného miesta majú trochu odlišné zapojenie káblov ako klasické, mechanické vypínače. Pre správne fungovanie krížových, resp. schodiskových vypínačov, je potrebné prepojiť ich komunikačným káblom. Svetelný okruh nie je privedený ku každému vypínaču osobitne, ale je spojený iba s hlavným vypínačom (označenie MASTER). Ostatné vypínače (označenie SLAVE) v okruhu slúžia iba na ovládanie MASTER ovládača. Presnú schému zapojenia jednotlivých typov vypínačov nájdete v tomto článku.

  • MASTER – privedené káble: svetelný okruh, napájanie, komunikačný kábel
  • SLAVE – privedené káble: napájanie, komunikačný kábel

Súvisiace príspevky